dilluns, 25 d’octubre de 2021

Goigs dels sants Crispí i Crispinià, venerats pels sabaters, la seva festa és el dia 25 d'octubre.

Uns altres goigs d'aquests sants i de sant Bernat Calbó, que fa també la seva festa avui 
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador