dissabte, 23 d’octubre de 2021

Gozos de los santos Servando y German, venerados en Cádiz, la seva festa és el dia 23 d'octubre.

Uns altres goigs de sant Germà i de sant Joan Capistrano que fa també la seva festa avui, 
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador