dissabte, 29 de gener de 2022

Goigs de santa Severa, venerada a Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, la seva festa era el dia 29 de gener.

Reliquiae Sanctorum in Catalonia, 2022, núm 10, p. 29-32 àmplia informació d'aquesta devoció.
Uns altres goigs als sants Constanci, Pere Nolasc i Valeri, que fan també la seva
festa avui, els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador.