dimarts, 11 de gener de 2022

Gozos de san Higinio, la seva festa és el dia 11 de gener.

Altres goigs de sant Higini i de sant Gonçal d'Amarante, que fa també la seva
festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador.