dimecres, 6 de juliol de 2022

Goigs de santa Dominga, calabresa, la seva festa és el dia 6 de juliol.

Uns altres goigs de santa Matilde i de santa  Maria Goretti, que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador