dijous, 28 de juliol de 2022

Goigs a sant Víctor, venerat a Senterada, la seva festa és el dia 28 de juliol.

Uns altres goigs de santa Caterina Thomàs, i dels sants Nazari i Cels que fan també la
seva festa avui, els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador