dimecres, 1 de març de 2023

Goigs de sant Albí, advocat contra la pleuresia, la seva festivitat és el dia 1 de març.

Altres goigs de sant Rossend i de santa Eudòcia, que fan també sa festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador.