dijous, 9 de març de 2023

Himno de san Paciano, venerat a l'església dels sants Just i Pastor en rebre les seves relíquies el 1846. La seva festivitat és el dia 9 de març.

Uns altres goigs de sant Pacià, i de santa Francesca Romana i sant Dagobert, que fan també la seva
festa avui, els podeu veure  en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador