dimecres, 13 de setembre del 2023

Gozos de san Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia, patrón de los oradores sagrados: la seva festivitat és ara el dia 13 de setembre.

Uns altres goigs de sant Joan Crisòstom, i de sant Colomb, del venerable Amadeu de Núria, de sant Cayo i sant Felip Màrtir, 
 que fan també la seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador