dijous, 7 de setembre del 2023

Gozos de santa Regina, la seva festivitat és el dia 7 de setembre.

Uns altres goigs de santa Regina i de sant Mateo d'Agrigento, que fa també la seva festa avui, 
els podeu veureen aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador