divendres, 22 d’octubre de 2021

Gozos de santa Maria Salomé, compañera de María Santísima, venerada a Carcaixent, la seva festa és el dia 22 d'octubre..


Uns altres goigs a santa Maria del Coral que fa la festa també avui, els podeu veure 
en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador.