dimecres, 16 de novembre de 2011

Gozos de san Edmundo, la seva festa és el dia 16 de novembre

Uns altres goigs de les santes Margarita, Gertrudis i Inès d'Assis, que fan també la
seva festa avui, els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador