dimecres, 2 de novembre de 2011

Mortals alerta! Avisos als pecadors per la hora de la mort, la seva evocació és el dia 2 de novembre

Uns altres goigs als difunts i a les Ànimes del Purgatori els podeu
veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador