diumenge, 13 de novembre de 2011

Gozos a san Diego de Alcalà, la seva festa és el dia 13 de novembre

Uns altres goigs dels sants Homobono, Leandre i Estanislau, que fan també la seva
festa avui, els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador