dijous, 30 de gener de 2020

Goigs a sant Lesmes, o Adelelm, abat, patró de Burgos, la seva festa és el dia 30 de gener, I una neula de Nadal gentilesa de Joan Perelló.

Altres goigs de santa Martina i de sant Teòfil,que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador