dijous, 23 de gener de 2020

Gozos de san Ildefonso, la seva festa és el dia 13 de gener. I una neula nadalenca gentilesa de Joan Perelló.

Uns altres goigs de sant Ildefons i dels sants Joan Almoïner, Agatàngel i Francesc Gil, 
que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador