dimecres, 15 de gener de 2020

Goigs a sant Pau i sant Antoni, ermitans venerats a Mallorca, la seva festa és el dia 15 i 17 de gener. I una neula nadalenca gentilesa de Joan Perelló.

Uns altres goigs de sant Pau ermità, i de sant Maür i de sant Plàcid, que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador