dimecres, 11 de març de 2020

Goigs de sant Eulogi de Córdova, la seva festa és el dia 11 de març.

Uns altres goigs a sant Eulogi, i a sant Constantí i santa Àurea, que fan també la seva festa avui, 
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador