dimarts, 31 de març de 2020

Goigs de santa Balbina, venerada a Roma, la seva festa és el dia 31 de març.

Uns altres goigs de sant Amadeu i de santa Joana de Tolosa, que fan també la
seva festa avui, els podeu veure  en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador