dimecres, 25 de març de 2020

Gozos...de la Encarnación del Hijo de Dios, venerada als Josephets de Gràcia, la seva festa és el dia 25 de març.

Uns altres goigs sobre l'Anunciació i l'Encarnació els podeu veure 
en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador