dimecres, 18 de gener de 2023

Gozos de la Cátedra de San Pedro en Roma, la seva festivitat és el dia 18 de gener.

Uns altres goigs de la càtedra de sant Pere, i de les santes Prisca i Lliberada,
que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador