dilluns, 16 de gener de 2023

Gozos de san Marcelo, papa y martir, la seva festivitat és el dia 16 de gener.

Uns altres goigs de sant Marcell o Marcelo,
els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador