dimarts, 3 de gener de 2023

"Gozos de santa Genoveva", dins El Evangelio en práctica de P. Parassols (Barcelona: F. Fabra, 1872) p.11. La seva festivitat és el dia 3 de gener.

Uns altres goigs de santa Genoveva, i de sant Antero i Henoch, que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador