divendres, 8 de febrer de 2019

Goigs a sant Joan de Mata, venerat a Gombreny, la seva festa és el dia 8 de febrer.

► documentació a La Devocioteca, ♪♫ a Els goigs d’Obaga
Uns altres goigs a sant Joan de Mata, i a Jeroni Emilià que fa també la seva festa avui,
els podeu veureen aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador