dilluns, 4 de febrer de 2019

Gozos de la beata Juana de Valois, la seva festa és ara el dia 4 de febrer.

Altres goigs de santa Verònica, i dels sants Josep Leonissa, Rembert i Joan de Brito,
que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador