dimecres, 20 de febrer de 2019

Gozos a san León, obispo, la seva festa és el dia 20 de febrer.

Uns altres goigs de sant Maurici Proeta i de Nemesi, que fa també la seva festa avui, 
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador