dimarts, 19 de febrer de 2019

Gozos a san Conrado, la seva festa és el dia 19 de febrer.

Uns altres goigs de sant Àlvar, que fa també la seva festa avui, 
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador