dijous, 11 de maig de 2023

Goigs de sant Ponç, advocat contra les xinxes, venerat a l'Hospital de Santa Creu de Barcelona, la seva festivitat és el dia 11 de maig.

Uns altres goigs de sant Ponç, i  de sant Anastasi, sant Eudald, i sant Mamet, que fan també 
la seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador