dimarts, 9 de maig del 2023

Gozos de san Pacomio, abad, la seva festivitat és ara el dia 9 de maig.

Uns altres goigs a sant Beat, a santa Nona i a sant Nicolau Albergati, que fan també la seva festa avui, 
els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador