dimarts, 16 de maig de 2023

Lloances [goigs] a sant Honorat, patró dels forners i pastissers, la seva festivitat és el dia 16 de maig.

Uns altres goigs de sant Honorat, i de sant Joan Nepomucè i sant Simon Stock, que fan també
la seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador