divendres, 19 de maig del 2023

Gozos a san Pedro Celestino, papa, la seva festivitat és el dia 19 de maig.

Uns altres goigs de sant Francesc Coll, sant Iu, que fan també la
seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador