dimarts, 14 de juliol de 2020

Goigs al beat Gaspar de Bono, la seva festa és el dia 14 de juliol.

Uns altres goigs de sant Gaspar de Bono i de sant Camil, que fa també la seva festa
avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador