dimarts, 21 de juliol de 2020

Goigs de santa Pràxedis, la seva festa és el dia 21 de juliol.

Altres goigs de santa Pràxedis i de sant Daniel i de sant Llorenç de Brindisi, que fan també la seva 
festivitat avui, els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador