dimarts, 28 de juliol de 2020

Goigs a santa Caterina Tomàs, venerada a Mallorca, la seva festa és el dia 28 de juliol.

Altres goigs a santa Caterina Thomàs i dels sants Nazari i Cels, que fan també la
seva festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador