dilluns, 6 de juliol de 2020

Goigs de santa Dominga o Dominica, màrtir a Roma, la seva festa és el dia 6 de juliol.

Uns altres goigs als santa Maria Goretti, Isaies i  Severí, que fan també la seva festa avui,
els podeu veure en aquest bloc tot escrivint el seu nom a un cercador