divendres, 31 de juliol de 2020

Goigs de sant Ignasi de Loyola, venerat a Manresa, la seva festa és el dia 31 de juliol.

Uns altres goigs a sant Ignasi de Loiola els podeu veure
         en aquest blog tot escrivint el seu nom al cercador
           Relíquies seves comentades per Joan Arimany