dimecres, 1 de juliol de 2020

Gozos de santa Leonor, venerada pels qui portem el seu nom. La seva festa és el dia 1 de juliol.

Uns altres goigs de santa Elionor, del patriarca Aaron i de sant Teobald, que fan també la seva
festa avui, els podeu veure en aquest blog tot escrivint el seu nom a un cercador